KING SRO

Chúc các Lữ khách có nhiều trỉa nghiệm thú vị cùng King – Sro và gặp nhiều may mắn trên hành trình trải nghiệm game .
➡️Thân :
➡️[GM] Phan Hải - 0936926558 .
➡️Grup : https://www.facebook.com/groups/1035904793272299/